Om Nolltid.

Ett smidigt arbetsorderhanteringssystem!

Otid är ett webbaserat affärssystem som innehåller bland annat funktioner som arbetsorder, tidsredovisning, schemaläggning, lönehantering m.m. 0tid har även ett prisjämförelsesystem och det går att koppla till befintliga löneprogram och ekonomisystem via en API-lösning. Affärsidén är att serviceföretag ska effektivisera sin hantering av arbetsorderna och tidsredovisning. Resultatet blir mindre administration, snabbare och mer komplett fakturering och över tiden ett effektivare företag med nöjdare personal och kunder.

Bakgrund

Otid AB är ett dotterbolag till Sydlots AB som startades 1998 och är ett bemanningsföretag som inriktar sig på åkeribranschen.
Sydlots AB behövde ett system för att planera schema samt få fram lön- och fakturaunderlag, men hittade inget som var tillräckligt enkelt.
Man använde Excelblad, där medarbetarna ringde in sina arbetstider.
Även efter att medarbetarna börjat mejla in sina arbetstider så konstaterade man så småningom att detta blev alldeles för ohanterligt.
Man började då fundera på att utveckla en egen programvara och fick kontakt med en kompetent systemutvecklare. Vi hade tankarna och utvecklaren utförde det vi önskade.
Efter mycket arbete och hårt slit med utvecklingen har vi nu ett enkelt och lättanvänt arbetsorderhanteringssystem som är användbart för många branscher.