Nolltids funktioner


 • - Kundinloggning
 • - Personalregister
 • - Arbetsorder
 • - Tidrapportering
 • - Automatisk uträkning av övertid
 • - Restid
 • - Grossistens artikelregister
 • - Hantering RUT/ROT
 • - Prislistor
 • - Filuppladdning
 • - Debiteringsunderlag
 • - Logitraktamente
 • - Personalgrupper
 • - Rastmallar
 • - Avvikelsehantering
 • - Skräddasydda underlag (PDF)
 • - Lagerhantering
 • - E-följesedlar
 • - Prisjämförelse grossister
 • - Forum
 • - Projekt
 • - Egenkontroller
 • - Fritextartikelrad
 • - Kundregister
 • - Arbetsförfrågningar
 • - Aktiva arbetsordrar
 • - Automatisk uträkning av OB
 • - Körersättning
 • - Internt artikelregister
 • - Maskinhantering
 • - Rabattbrev
 • - Vägbeskrivning
 • - Löneunderlag
 • - Dagtraktamente
 • - Inställningar
 • - Schemaläggning
 • - Arbetsschema
 • - Export till Fortnox
 • - Löneberedning
 • - Kvalifikationer
 • - Internt meddelandesystem
 • - Offert
 • - SMS-tjänst
 • - Anläggningsregister
 • - Lönearter
 • - Leverantörsfakturor
 • - Export till Fortnox lön
 • - Fasta artiklar